صوفی و سگ - .: مـنـیـت :.


گاهی اوقات میزان تأثیر و میزان بار آگاهی ای که یک شعر یا متن ادبی به روح و جان آدمی تزریق میکنه، به مراتب تأثیرگذارتر و عمیق تر از مطالعه ی صدها صفحه تحلیل و بررسی مطالب آکادمیک هست. و چه بسا که اون شعر به زبان شیرین و شیوای پارسی سروده شده باشه. شعر بسیار زیبای «مناظرۀ شیخ ابوسعید با صوفی و سگ» سروده ی «شیخ عطار نیشابوری» رو بطور اتفاقی از رادیو شنیدم و بخاطر تأثیر زیادی که روی خودم داشت، متن کاملش رو تهیه کردم. توصیه میکنم حتماً این شعر زیبا رو بخونید. امیدوارم مؤثر واقع شه.«مناظرۀ شیخ ابوسعید با صوفی و سگ»


یکی صوفی گذر می‌کرد ناگاه                        عصا را بر سگی زد در سر راه

چو زخمی سخت بر دست سگ افتاد        سگ آمد در خروش و در تگ افتاد

به پیش بوسعید آمد خروشان                      بخاک افتاد دل از کینه جوشان

چو دست خود بدو بنمود برخاست            از آن صوفی غافل داد می‌خواست

به صوفی گفت شیخ ای بی وفا مرد               کسی با بی‌زبانی این جفا کرد

شکستی دست او تا پست افتاد                 چنین عاجز شد و از دست افتاد

زبان بگشاد صوفی گفت ای پیر                  نبود از من که از سگ بود تقصیر

چو کرد او جامهٔ من نانمازی                          عصائی خورد از من نه ببازی

کجا سگ می‌گرفت آرام آنجا                         فغان می‌کرد و می‌زد گام آنجا

به سگ گفت آنگه آن شیخ یگانه                   که تو از هر چه کردی شادمانه

بجان من می‌کشم آنرا غرامت                        بکن حکم و میفکن با قیامت

وگر خواهی که من بدهم جوابش                      کنم از بهر تو اینجا عقابش

نخواهم من که خشم آلود گردی               چنان خواهم که تو خشنود گردی

سگ آنگه گفت ای شیخ یگانه                           چو دیدم جامهٔ او صوفیانه

شدم ایمن کزو نبود گزندم                           چه دانستم که سوزد بند بندم

اگر بودی قباپوشی درین راه                               مرا زو احترازی بودی آنگاه

چو دیدم جامهٔ اهل سلامت                           شدم ایمن ندانستم تمامت

عقوبت گر کنی او را کنون کن                        وزو این جامهٔ مردان برون کن

که تا از شرِّ او ایمن توان بود                       که از رندان ندیدم این زیان بود

بکش زو خرقهٔ اهل سلامت                        تمامست این عقوبت تا قیامت

چو سگ را در ره او این مقامست            فزونی جستنت بر سگ حرامست

اگر تو خویش از سگ بیش دانی                یقین دان کز سگی خویش دانی

چو افکندند در خاکت چنین زار                          بباید اوفتادن سر نگون سار

که تا تو سرکشی در پیش داری                    بلاشک سرنگونی بیش داری

ز مشتی خاک چندین چیست لافت                    که بهر خاک می‌برند نافت

همی هر کس که اینجا خاک تر بود                یقین می‌دان که آنجا پاکتر بود

چو مردان خویشتن را خاک کردند                به مردی جان و تن را پاک کردند

سرافرازان این ره زان بلندند                      که کلی سرکشی از سر فکندند


«شیخ عطار نیشابوری، الهی نامه، بخش دوم»نویسنده: محمد | تاریخ:
26 فروردین 1390
| نظرات: 57 نظر


Powered by Mohammad Pirhadi