پندنامه [۲] - .: مـنـیـت :.


آنکه نیک بختی خود را بدست دیگری میداند، بسی ناکامی خواهد کشید (محمد حجازی)

انسان خود را نمیشناسد مگر هنگام فقر و بدبختی (آلفرد دوموسه)

با آب ساه و نان خشک و بازو زیر سر، همچنان میشود خوشبخت بود (کنفوسیوس)

خوشبختی توپی است که وقتی میغلطد بدنبالش میدویم و وقتی توقف میکند به آن لگد میزنیم (دشاتوبریان)

آدم پاکدل با مردم دنیا چنان رفتار میکند، که گویی با همه دوست و آشناست (محمد حجازی)

اگر میخواهی شما را دوست بدارند، اشتباهات خود را پیش از محسنات خود نمایان سازید (بارون لیتون)

دوستان را در خلوت توبیخ و در ملاء عام تحسین کنید (اسکار وایلد)

دوستان واقعی در خدمتگذاری و فداکاری رقیب و حریفند، و هیچ پاداشی نمی خواهند (سیسرون)

هرقدر بیشتر کسی را دوست داشته باشید، کمتر مغرورش میکنید (مولیر)

بیشتر کسانی موفق شده اند، که کمتر تعریف شنیده اند (امیل زولا)

من نمیدانم پدربزرگم که بود؟ اما به این نکته بیشتر اهمیت میدهم که بدانم نواده ی او چه کسی خواهد شد (لینکلن)

هرکس توانست خویشتن را مغلوب کند، مسلماً میتواند دیگران را مطیع خود سازد (لرد آویبوری)

هیچ کس اجازه ی تجویز چگونه اندیشیدن به تو را ندارد (دست نوشته)

از جهل آدمی به خشم میا، که خشم به جهل، بزرگترین جهل آدمیست (دست نوشته)

آنچه بخشش دیگران را در قبال خطایت آسان می کند، مدعی نبودنت در گذشته است (دست نوشته)نویسنده: محمد | تاریخ:
20 مرداد 1389
| نظرات: 10 نظر


Powered by Mohammad Pirhadi